Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marta Daniela Kadela
Zastosowanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do opisu pracy współpracującej z nim konstrukcji warstwowej
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wykorzystanie odpowiednich modeli konstytutywnych do opisu warstw konstrukcji nawierzchni drogowej współpracującej z podłożem gruntowym. Przedstawione doświadczenie numeryczne ukazuje wrażliwość układu obliczeniowego konstrukcja–podłoże na dobór parametrów modelu z uwzględnieniem przede wszystkim wybranych czynników odpowiedzialnych za jego przemieszczenie i kontroluje jednocześnie czaszę ugięć, określaną numerycznie.

 

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, modele konstytutywne, konstrukcja drogowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kadela, Marta Daniela. "Zastosowanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do opisu pracy współpracującej z nim konstrukcji warstwowej." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #21.
APA Marta Daniela Kadela (2012). Zastosowanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do opisu pracy współpracującej z nim konstrukcji warstwowej. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #21
ISO 690 KADELA, Marta Daniela. Zastosowanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do opisu pracy współpracującej z nim konstrukcji warstwowej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #21.
Adres do korespondencji:
Marta Daniela Kadela
Katedra Geotechniki
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
Poland
e-mail: marta.kadela@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 2.12.2011