Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Kinga Mruczyk
Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego
Streszczenie.

Jedną z najpowszechniejszych metod ochrony roślin i produktów roślinnych przed działaniem szkodliwych organizmów jest stosowanie substancji czynnych w preparatach pestycydowych. Celem pracy była ocena oznaczonych poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych w odniesieniu do obowiązującego najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP). W latach 2007-2009 badaniami objęto łącznie 175 próbek artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego pod kątem przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) 62 substancji aktywnych powszechnie stosowanych w preparatach pestycydowych. Wykonano analizy 90 próbek sałaty, 59 próbek szpinaku, 26 próbek pieczarek. W 11 badanych próbkach, czyli w 6,3% ogółu badanych, stwierdzono przekroczenie NDP pozostałości pestycydów według rozporządzeń Ministra Zdrowia z 2004 i 2007 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Rozporządzenie... 2004, 2007) oraz według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Rozporządzenie... 2008). Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości wykrywano najczęściej w próbkach szpinaku (w pięciu próbkach, 2,86% wszystkich próbek), rzadziej w próbkach pieczarek (w czterech, 2,29%) oraz sałaty (w dwóch, 1,14%). Najczęściej wykrywanymi związkami były karbendazym i ditiokarbaminiany.

 

Słowa kluczowe: pestycydy, sałata, pieczarki, szpinak
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mruczyk, Kinga. "Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #19.
APA Kinga Mruczyk (2012). Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #19
ISO 690 MRUCZYK, Kinga. Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #19.
Adres do korespondencji:
Kinga Mruczyk
pl. Jana Pawła II 8/10
66-400 Gorzów Wlkp.
Poland
e-mail: kinga-s1@tlen.pl
Zaakceptowano do druku: 7.11.2011