Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Bocianowski, Tomasz Warzecha
Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki wielozmiennych badań nad oceną zmienności cech ilościowych sześciu odmian pszenicy (Triticum L.) i 12 odmian pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Obserwacje dwu niezależnie przeprowadzonych doświadczeń dotyczyły czterech cech: stopnia porażenia korzeni, stopnia porażenia liści, względnej masy korzeni oraz względnej masy liści. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą metod wielowymiarowych. Analiza zmiennych kanonicznych okazała się skutecznym narzędziem do czytelnej oceny zróżnicowania odmian pszenicy i pszenżyta. Najbardziej zróżnicowanymi odmianami pszenicy były ‘Batuta’ i ‘Korweta’ (odległość Mahalanobisa wynosiła 8,682). Najbardziej podobnymi odmianami pszenicy były ‘Bogatka’ i ‘Mewa’ (odległość Mahalanobisa wynosiła 1,693). Wartości odległości Mahalanobisa między odmianami pszenżyta wynosiły od 0,72 (między ‘Kitaro’ i ‘Lamberto’) do 10,034 (między ‘Grenado’ i ‘Presto’).

Słowa kluczowe: analiza zmiennych kanonicznych, odległości Mahalanobisa, pszenica, pszenżyto
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bocianowski, Jan, and Tomasz Warzecha. "Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #14.
APA Jan Bocianowski1, Tomasz Warzecha2 (2012). Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #14
ISO 690 BOCIANOWSKI, Jan, WARZECHA, Tomasz. Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #14.
Adres do korespondencji:
Jan Bocianowski
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland

e-mail: jboc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.10.2011