Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Gaszyński, Karolina Łach
Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy
Streszczenie.

Przedmiotem pracy są rozważania nad współdziałaniem fundamentu i gruntu w przypadku wzmacniania podłoża gruntowego źródłem iniekcji. Ośrodek gruntowy ma zróżnicowane właściwości przepływu w kierunkach: poziomym i pionowym. Rezultatem pracy jest opis zależności między przemieszczeniami fundamentu i działaniem źródła ciśnienia usytuowanego w podłożu. Do rozważań przyjęto model konsolidacji dwufazowego ośrodka gruntowego, w którym model liniowo sprężysty obrazuje zachowanie się szkieletu, a ruch cieczy, całkowicie wypełniającej pory gruntowe, ma charakter laminarny. W rozwiązaniach podano przemieszczenia fundamentu oraz naprężenia w strefie kontaktu.

 

Słowa kluczowe: konsolidacja, źródło ciśnienia, przepływ ortotropowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gaszyński, Jan, and Karolina Łach. "Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #12.
APA Jan Gaszyński, Karolina Łach (2012). Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #12
ISO 690 GASZYńSKI, Jan, ŁACH, Karolina. Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #12.
Adres do korespondencji:
Jan Gaszyński
Instytut Geotechniki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Poland
e-mail: karlach@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2011