Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Wasilewski, Stefan Pietrzak, Marta Wielgosz
Przydatność różnych gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych
Streszczenie.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, do systemu Wymogów wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) od 1 stycznia 2012 r., wprowadzone zostanie nowe wymaganie, dotyczące ustalania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. W związku z planowanym wprowadzeniem tego wymagania do praktyki rolniczej istnieje m.in. potrzeba przygotowania zaleceń dotyczących doboru gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych. W pracy przedstawiono odpowiednie propozycje w tym zakresie. Stwierdzono m.in., że na strefy buforowe urządzane na gruntach ornych nadaje się większość gatunków traw (wysokie, średnie i niskie) oraz roślin motylkowatych (zwłaszcza koniczyn i lucern) wykorzystywanych na łąki produkcyjne i pastwiska. Ponieważ grunty orne położone są na glebach mineralnych, w doborze gatunków należy brać pod uwagę jakość gleb (klasy bonitacyjne) oraz ich uwilgotnienie (stanowiska od suchych do wilgotnych).

 

Słowa kluczowe: strefy buforowe, grunty orne, roślinność łąkowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wasilewski, Zbigniew, et al. "Przydatność różnych gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #127.
APA Zbigniew Wasilewski, Stefan Pietrzak, Marta Wielgosz (2011). Przydatność różnych gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #127
ISO 690 WASILEWSKI, Zbigniew, PIETRZAK, Stefan, WIELGOSZ, Marta. Przydatność różnych gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #127.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Wasilewski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
Poland
e-mail: s.pietrzak@itep.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011