Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marzena Szczygłowska, Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik, Renata Bączek-Kwinta, Jacek Antonkiewicz
Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby
Streszczenie.

Gatunki roślin z rodziny Brassicaceae uważane są za przydatne w fitoremediacji metali ciężkich z gleby. Przeprowadzone badania mają na celu potwierdzenie zasadności wykorzystania kapusty białej, odmiany ‘Kamienna Głowa’ do fitoekstrakcji Zn, Cd, Cu, Pb. Poziom wybranych metali badano w glebie oraz liściach i głąbach kapusty uprawianej na tych glebach, pochodzących z upraw wazonowych (Kraków) oraz polowych (Czapielsk). Zawartość metali ciężkich oznaczano za pomocą wybranych technik AAS (Atomowa Spektrometria Absorpcyjna): z atomizacją w płomieniu AAS (Zn, Cd), z atomizacją elektrotermiczną AAS (Cd, Cu, Pb). Otrzymane wyniki badań potwierdzają możliwość wykorzystania kapusty białej do fitoekstrakcji metali ciężkich z gleby.

 

Słowa kluczowe: kapusta biała, fitoekstrakcja, metale ciężkie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_126.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szczygłowska, Marzena, et al. "Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #126.
APA Marzena Szczygłowska1, Piotr Konieczka1, Jacek Namieśnik1, Renata Bączek-Kwinta2, Jacek Antonkiewicz2 (2011). Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #126
ISO 690 SZCZYGłOWSKA, Marzena, et al. Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #126.
Adres do korespondencji:
Marzena Szczygłowska
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland
e-mail: marzena.sowinska@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011