Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Robert Popek, Helena Gawrońska, Stanisław W. Gawroński
Zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza
Streszczenie.

Niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na samopoczucie, zdrowie i życie człowieka został potwierdzony w wielu publikacjach medycznych. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń wdychanych przez człowieka są mikropyły (ang. particular matters, PM). W przypadku gdy zanieczyszczenia zostały wyemitowane do atmosfery, jedyną możliwą alternatywą oczyszczenia powietrza jest wykorzystanie biotechnologii środowiskowej – fitoremediacji, czyli uprawy roślin, na powierzchni których osadzają się mikropyły. Badania dotyczące selekcji najbardziej efektywnych gatunków/odmian do akumulacji PM w terenie zurbanizowanym są jak dotąd rzadko prezentowane w literaturze. Celem badań była ocena porównawcza zdolności do gromadzenia mikropyłów na powierzchni liści roślin szesnastu gatunków krzewów i trzech gatunków pnączy, polecanych do nasadzeń w terenie zurbanizowanym. Wśród badanych gatunków największą zdolnością do akumulacji PM odznaczał się Eleagnus angustifolia, natomiast najmniejszą stwierdzono dla gatunku Hydrangea paniculata odmiany ‘Limelight’.

 

Słowa kluczowe: mikropyły, krzewy, pnącza, PM, zanieczyszczenia powietrza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_124.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popek, Robert, et al. "Zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #124.
APA Robert Popek, Helena Gawrońska, Stanisław W. Gawroński (2011). Zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #124
ISO 690 POPEK, Robert, GAWROńSKA, Helena, GAWROńSKI, Stanisław W.. Zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #124.
Adres do korespondencji:
Robert Popek
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: stanislaw_gawronski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011