Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Bocianowski, Teresa Goszczurna
Czy zróżnicowanie na poziomie genotypowym determinuje zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.)?
Streszczenie.

W pracy badano zależność pomiędzy zróżnicowaniem genotypowym a fenotypowym czterech cech ilościowych linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.). Stwierdzono brak takich zależności dla trzech rozważanych cech.

 

Słowa kluczowe: zróżnicowanie, linie podwojonych haploidów, grupowanie hierarchiczne, jęczmień
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_120.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bocianowski, Jan, and Teresa Goszczurna. "Czy zróżnicowanie na poziomie genotypowym determinuje zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.)?." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #120.
APA Jan Bocianowski, Teresa Goszczurna (2011). Czy zróżnicowanie na poziomie genotypowym determinuje zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.)?. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #120
ISO 690 BOCIANOWSKI, Jan, GOSZCZURNA, Teresa. Czy zróżnicowanie na poziomie genotypowym determinuje zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.)?. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #120.
Adres do korespondencji:
Jan Bocianowski
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland
e-mail: jboc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.05.2011