Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sylwester Grajewski
Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008
Streszczenie.

W pracy zaprezentowano dane z obserwacji opadów atmosferycznych w stacji meteorologicznej w Zielonce pomiędzy rokiem 1987 (1986) a 2008. Analizą wyników objęto
w latach hydrologicznych m.in. roczne, półroczne i miesięczne sumy opadów, kategorie dni różnicowanych dobowymi sumami opadów, pokrywę śnieżną i okresy bezopadowe. W latach hydrologicznych 1987-2008 średnia roczna suma zmierzonych opadów atmosferycznych wyniosła 531 mm. W badanym okresie średnio w roku odnotowano blisko pięć susz, a dominujące okazały się posuchy o długości 9-17 dni (91%). Przeciętnie w roku hydrologicznym wystąpiły 163 dni z opadem atmosferycznym, przy czym dominowały opady z przedziału 1,0-9,9 mm.
W ostatnich latach zarejestrowano spadek dni z dobową sumą opadów poniżej 1 mm. Nie zauważono tendencji do zmniejszania się liczby dni z pokrywą śnieżną ani też do zmniejszania się jej maksymalnej grubości. Jednakże średnia roczna miąższość pokrywy śnieżnej wykazała minimalną tendencję do zmniejszania się. Spośród analizowanych cech statystycznie istotny trend liniowy (p < 0,05) stwierdzono jedynie dla: stosunku opadów półroczy letnich do zimowych, liczebności dni z opadami atmosferycznymi, sum opadów czerwca oraz liczebności dni z opadami < 1,00 mm.

 

Słowa kluczowe: opady atmosferyczne, zmiany klimatu, Puszcza Zielonka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grajewski, Sylwester. "Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008 ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #119.
APA Sylwester Grajewski (2011). Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008 . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #119
ISO 690 GRAJEWSKI, Sylwester. Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008 . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #119.
Adres do korespondencji:
Sylwester Grajewski
Katedra Inżynierii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 41
60-623 Poznań
Poland
e-mail: sylgraj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 26.05.2011