Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk
Streszczenie.

Zakon cysterski w istotny sposób przyczynił się do rozwoju gospodarczego i przestrzennego wsi Owińska. Podjęto badania mające na celu identyfikację śladów kultury rolnej pochodzących z okresu działalności klasztoru i określono ich rolę we współczesnym krajobrazie wsi. Zgłoszono postulat objęcia ochroną konserwatorską całego krajobrazu kulturowego stworzonego przez klasztor, w tym ogrodów, ukształtowania terenu i innych śladów działalności rolniczej. Ochrona powinna obejmować także wszelkie powiązania widokowe i panoramy wraz  z przedpolami.

Słowa kluczowe: krajobraz, Owińska, cystersi, klasztor, opactwo, gospodarka rolna, ogród klasztorny, Wielkopolska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_118.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Targońska, Agnieszka, and Bożena Łukasik. "Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #118.
APA Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik (2011). Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #118
ISO 690 TARGOńSKA, Agnieszka, ŁUKASIK, Bożena. Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #118.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Targońska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzagac@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.05.2011