Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Anna Szeptalin
Porównanie składu mleka klaczy różnych ras
Streszczenie.

Celem pracy było oszacowanie wpływu rasy na skład mleka klaczy. Próby mleka
w ilości około 100 ml pobierano w trakcie doju ręcznego od 40 klaczy czterech ras: wielkopolskiej (9 klaczy), zimnokrwistej (10), konika polskiego (10) i hucuła (11) między 80. a 90. dniem laktacji. Następnie próby mleka ważono w celu określenia ciężaru właściwego mleka, homogenizowano je w aparacie Ultra Turrax T-25 i poddano analizie chemicznej w aparacie FTIR – MilkoScan FT 120. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z użyciem jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz testu Tukeya. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że skład mleka klaczy zależy od ich rasy. Klacze zimnokrwiste, produkujące największą ilość mleka, cechowały się najniższym poziomem suchej masy, tłuszczu i wolnych kwasów tłuszczowych w mleku, natomiast klacze rasy konik polski dawały mleko o największej zawartości suchej masy, tłuszczu, laktozy i mocznika. Mleko najbogatsze w białko pochodziło od klaczy rasy huculskiej.

 

Słowa kluczowe: mleko klaczy, skład mleka, rasa koni
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_112.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pieszka, Magdalena, et al. "Comparison of mare’s milk composition of different breeds ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #112.
APA Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Anna Szeptalin (2011). Comparison of mare’s milk composition of different breeds . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #112
ISO 690 PIESZKA, Magdalena, ŁUSZCZYńSKI, Jarosław, SZEPTALIN, Anna. Comparison of mare’s milk composition of different breeds . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #112.
Adres do korespondencji:
Magdalena Pieszka
Katedra Hodowli Koni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: mpieszka@ar.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2011