Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Tymiński
Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego
Streszczenie.

Złożoność i wielkowymiarowość zjawisk fizycznych w hydrowęźle wrocławskim utrudniają badania eksperymentalne w warunkach naturalnych. W laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska UP we Wrocławiu zbudowano unikatowy model hydrauliczny tego hydrowęzła. Praca zawiera szczegółową charakterystykę obiektu modelowania, podstawowe informacje konstrukcyjne i dobór głównych parametrów modelu. Przedstawiono i omówiono specyfikację problemów badawczych oraz możliwości wykorzystania laboratoryjnego modelu Wrocławskiego Węzła Wodnego do celów naukowych i edukacyjnych.

Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, wrocławski hydrowęzeł, budownictwo wodne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_110.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tymiński, Tomasz. "Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #110.
APA Tomasz Tymiński (2011). Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #110
ISO 690 TYMIńSKI, Tomasz. Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #110.
Adres do korespondencji:
Tomasz Tymiński
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: tomasz.tyminski@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011