Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch
Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów
Streszczenie.

W analizie  porównawczej dokonano oceny oddziaływań  zbiornika wodnego Domaniów na środowisko przyrodnicze terenu przyzbiornikowego. Do oddziaływań negatywnych zaliczono przekształcenia geomorfologiczne terenu, wynikające z budowy zapory, obwałowań, zalania terenu przez wodę zbiornika itp., a do oddziaływań pozytywnych zaliczono: obecność lustra wody w suchym, piaszczystym terenie, podniesienie jego walorów krajobrazowych  i atrakcyjności turystycznej, zwiększenie uwilgocenia gleb, wyrównanie przepływów w rzece Radomce, dostarczenie wody do nawodnień rolniczych i stawów, produkcję energii elektrycznej bez spalania węgla i zanieczyszczenia  atmosfery, produkcję ryb oraz korzystny wpływ na ekosystemy leśne i łąkowe, jak też infrastrukturę techniczną. W całkowitym bilansie oddziaływań na środowisko zbiornik ma  zdecydowanie korzystny wpływ.

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, lokalizacja, infrastruktura terenu, roślinność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_108.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maślanka, Krzysztof, and Ryszard Kostuch. "Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #108.
APA Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch (2011). Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #108
ISO 690 MAśLANKA, Krzysztof, KOSTUCH, Ryszard. Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #108.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Maślanka
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24-28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: kmiks@ur.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011