Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tadeusz Nawrot
Charakterystyka hydrauliczna armatury osadników gnilnych w systemie kanalizacji małośrednicowej
Streszczenie.

Przedstawiono charakterystykę hydrauliczną filtra wylotowego z osadnika gnilnego i nowatorskiego zaworu zwrotnego – podstawowych elementów osadników gnilnych, stosowanych w systemie grawitacyjnej kanalizacji małośrednicowej na terenach wiejskich. Badano oporność hydrauliczną tych urządzeń przy przepływach czystej wody w warunkach laboratoryjnych. Określono zależność współczynnika miejscowych strat ciśnienia od liczby Reynoldsa dla filtra wylotowego w zakresie 1700 ≤ Re ≤ 36 500, tj. dla przepustowości 0,03 dm3/s ≤ Q ≤ 1,3 dm3/s oraz zaworu zwrotnego w zakresie 3000 ≤ Re ≤ 30 500, tj. 0,08 dm3/s ≤ Q ≤ 0,9 dm3/s.

Słowa kluczowe: odciążona kanalizacja małośrednicowa, osadnik gnilny, zawór zwrotny, filtr wylotowy, charakterystyka hydrauliczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nawrot, Tadeusz. "Charakterystyka hydrauliczna armatury osadników gnilnych w systemie kanalizacji małośrednicowej." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #91.
APA Tadeusz Nawrot (2011). Charakterystyka hydrauliczna armatury osadników gnilnych w systemie kanalizacji małośrednicowej. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #91
ISO 690 NAWROT, Tadeusz. Charakterystyka hydrauliczna armatury osadników gnilnych w systemie kanalizacji małośrednicowej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #91.
Adres do korespondencji:
Tadeusz Nawrot
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 A
60-649 Poznań
Poland
e-mail: tnawrot@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011