Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska
Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań bilansu wodnego toposekwencji gleb płowych i czarnych ziem. Badania terenowe przeprowadzono w północno-wschodniej i północnej części Pojezierza Poznańskiego. Wyniki badań wskazują, że analizowane gleby płowe zlokalizowane na kulminacjach stoków charakteryzują się podobnymi wartościami bilansu wodnego, mimo że należą do dwóch toposekwencji (tworząc jedną jednostkę hydropedologiczną). Czarne ziemie podnóży stoków również tworzą pojedynczą jednostkę hydropedologiczną.

Słowa kluczowe: bilans wodny gleb, katena, gleby płowe, czarne ziemie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Michał, et al. "Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #85.
APA Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska (2011). Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #85
ISO 690 KOZłOWSKI, Michał, KOMISAREK, Jolanta, WIATROWSKA, Katarzyna. Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #85.
Adres do korespondencji:
Michał Kozłowski
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
61-691 Poznań
Poland
e-mail: mkozl@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011