Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w różniących się pod względem sumy opadów latach hydrologicznych 2000/2001 i 2002/2003, w zlewni śródleśnego oczka wodnego nr 1 usytuowanej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W półroczach zimowych badanych lat wystąpiły przyrosty zapasów wody w analizowanych siedliskach leśnych. Natomiast w półroczach letnich, w wyniku transpiracji drzewostanów, występowały w badanych siedliskach ubytki retencji. Największe zmiany zapasów wody stwierdzono w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego. Przyrosty retencji w tym siedlisku w półroczach zimowych w warstwie 0-100 cm wahały się od 65 mm do 126 mm, a ubytki zapasów wody w półroczach letnich osiągały wartości od 17 do 49 mm. Przyrosty zapasów wody, które wystąpiły w badanych siedliskach leśnych, w mokrym pod względem sumy opadów roku 2000/2001 były większe średnio mniej więcej o 50 mm od przyrostów w średnio suchym roku hydrologicznym 2002/2003.

Słowa kluczowe: gospodarka wodna, siedlisko leśne, zmiany retencji
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_84.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korytowski, Mariusz, and Czesław Szafrański. "Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #84.
APA Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański (2011). Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #84
ISO 690 KORYTOWSKI, Mariusz, SZAFRAńSKI, Czesław. Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #84.
Adres do korespondencji:
Mariusz Korytowski
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 E
61-691 Poznań
Poland
e-mail: mario@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011