Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bohdan Zadroga
Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?
Streszczenie.

W artykule omówiono ideę proekologicznego budowania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Przeanalizowano przeobrażenia środowiska przyrodniczego mierzei – transport rumowiska morskiego, zmianę zasolenia wód Zalewu Wiślanego, ochronę przeciwpowodziową, zagospodarowanie urobku pogłębiarskiego, a także uciążliwość budowy i eksploatacji kanału. Przeanalizowano propozycje proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii budowy kanału żeglugowego. Omówiono też sposoby minimalizacji i kompensacji strat środowis­kowych. Celem było stwierdzenie celowości i możliwości proekologicznej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Słowa kluczowe: kanał żeglugowy Mierzeja Wiślana, przeobrażenia środowiska, rozwiązania proekologiczne, kompensacja strat środowiskowych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_101.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zadroga, Bohdan. "Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #101.
APA Bohdan Zadroga (2011). Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #101
ISO 690 ZADROGA, Bohdan. Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #101.
Adres do korespondencji:
Bohdan Zadroga
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11
80-233 Gdańsk
Poland.
e-mail:
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011