Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Monika Wierzbińska, Maciej Myrdko
Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty
Streszczenie.

W pracy przedstawiono zastosowanie ekranów akustycznych na przykładzie ronda przy ul. Mickiewicza w Kętach (północna obwodnica Kęt). Przytoczono dopuszczalne poziomy hałasu generowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, podstawowe wymagania dotyczące ekranów akustycznych oraz charakterystykę różnych rodzajów materiałów wykorzystywanych do produkcji barier dźwiękochłonnych.

Słowa kluczowe: ekran akustyczny, hałas, drgania
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_76.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wierzbińska, Monika, and Maciej Myrdko. "Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #76.
APA Monika Wierzbińska, Maciej Myrdko (2011). Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #76
ISO 690 WIERZBIńSKA, Monika, MYRDKO, Maciej. Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #76.
Adres do korespondencji:
Monika Wierzbińska
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mwierzbinska@ ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011