Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Puszczało, Anna Świerczyńska, Jolanta Bohdziewicz
Wpływ stężenia osadu czynnego na stopień oczyszczenia odcieków ze składowiska komunalnego w bioreaktorze membranowym
Streszczenie.

W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę wyznaczenia najkorzystniejszego stężenia osadu czynnego w procesie współoczyszczania mieszaniny odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych ze ściekami syntetycznymi. Badania prowadzono w bioreaktorze membranowym, który pracował w cyklu 12-godzinnym. Stężenie biomasy zmieniano w zakresie wartości od 4 do 28 kg/m3. Obciążenie osadu czynnego wynosiło 0,1 g ChZT na 1 gsm na dobę, a stężenie tlenu w komorze napowietrzania utrzymywano na poziomie 4 g O2 w 1 m3. Odcieki współoczyszczano ze ściekami syntetycznymi, stosując 5% obj. odcieków. Stopień usunięcia ładunków zanieczyszczeń oceniano na podstawie zmian wartości m.in. następujących wskaźników zanieczyszczeń: ChZT, BZT5, N-NO3, N-NH4, Pog. Oczyszczane w bioreaktorze membranowym odcieki doczyszczono w procesie odwróconej osmozy.

 

Słowa kluczowe: bioreaktor membranowy, ultrafiltracja, odcieki ze składowiska komunalnego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_74.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Puszczało, Ewa, et al. "Wpływ stężenia osadu czynnego na stopień oczyszczenia odcieków ze składowiska komunalnego w bioreaktorze membranowym." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #74.
APA Ewa Puszczało, Anna Świerczyńska, Jolanta Bohdziewicz (2011). Wpływ stężenia osadu czynnego na stopień oczyszczenia odcieków ze składowiska komunalnego w bioreaktorze membranowym. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #74
ISO 690 PUSZCZAłO, Ewa, ŚWIERCZYńSKA, Anna, BOHDZIEWICZ, Jolanta. Wpływ stężenia osadu czynnego na stopień oczyszczenia odcieków ze składowiska komunalnego w bioreaktorze membranowym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #74.
Adres do korespondencji:
Ewa Puszczało
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
Poland
e-mail: Ewa.Puszczalo@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011