Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maciej Kozak, Marek Madzia, Paulina Tyczyńska
Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym
Streszczenie.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu metod obliczeniowych na uzyskaną wartość natężenia przepływu wody w przekroju poprzecznym koryta cieku. Pomiary hydrometryczne zostały przeprowadzone na rzece Białej w przekroju wodowskazowym Mikuszowice w Bielsku-Białej. Wykonano je młynkiem hydrometrycznym SEBA F1. Pomiar miał charakter pomiarów punktowych zupełnych i polegał na określeniu powierzchni przekroju poprzecznego koryta oraz prędkości przepływu wody w tym przekroju. Wartość przepływu wody w badanym przekroju wyznaczono, korzystając z czterech metod obliczeniowych, co pozwoliło porównać uzyskane wyniki. Wykorzystano metodę rachunkową, metodę Harlachera, metodę Culmanna oraz metodę bryłową, która jest modyfikacją metody Harlachera i jest metodą innowacyjną testowaną w niniejszej pracy. Wyniki przepływu wody uzyskane metodą bryłową są najbardziej zbliżone do obliczonych metodą Harlachera. Można wręcz przypuszczać, że metoda bryłowa daje najdokładniejsze wyniki.

 

Słowa kluczowe: młynek hydrometryczny, metoda Culmanna, metoda Harlachera, metoda rachunkowa, metoda bryłowa, natężenie przepływu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Maciej, et al. "Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #71.
APA Maciej Kozak, Marek Madzia, Paulina Tyczyńska (2011). Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #71
ISO 690 KOZAK, Maciej, MADZIA, Marek, TYCZYńSKA, Paulina. Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #71.
Adres do korespondencji:
Maciej Kozak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mmadzia@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011