Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Henryk Klama, Anna Salachna
Interesujące zbiorowisko boru jodłowego Abies alba-Bazzania trilobata w Beskidzie Małym (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
Streszczenie.

W pracy przedstawiono charakterystykę fitosocjologiczną boru jodłowego z Bazzania trilobata, którego płaty stwierdzono w pobliżu miejscowości Łysina w Beskidzie Małym. Cechą charakterystyczną boru jest bardzo dobrze rozwinięta warstwa mszysta z masowym udziałem wątrobowca Bazzania trilobata i mchu Leucobryum glaucum. Strukturą i składem gatunkowym omawiane zbiorowisko nawiązuje do zespołu Vaccinio-vitis idaeae-Abietetum albae Oberdorfer 1957 i do zespołu Bazzanio-Abietetum (Kouch 1954) Ellenberg & Klötzli 1972. Żaden z syntaksonów, jak dotąd, nie został opisany z terenu Polski, natomiast występują one w południowych i południowo-zachodnich Czechach oraz Rudawach Słowackich na Słowacji.

 

Słowa kluczowe: bór jodłowy, Abies alba, Bazzania trilobata, Beskid Mały, Abieti-Piceetum montanum, Vaccinio-vitis idaeae-Abietetum albae, Bazzanio-Abietetum
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klama, Henryk, and Anna Salachna. "Interesujące zbiorowisko boru jodłowego Abies alba-Bazzania trilobata w Beskidzie Małym (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #69.
APA Henryk Klama, Anna Salachna (2011). Interesujące zbiorowisko boru jodłowego Abies alba-Bazzania trilobata w Beskidzie Małym (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #69
ISO 690 KLAMA, Henryk, SALACHNA, Anna. Interesujące zbiorowisko boru jodłowego Abies alba-Bazzania trilobata w Beskidzie Małym (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #69.
Adres do korespondencji:
Henryk Klama
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: hklama@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011