Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Danuta Hilse, Jan Kapała, Namejs Zeltinsh
Quasi-katalityczna redukcja zanieczyszczeń w spalinach odlotowych z kotłów z rusztem stałym
Streszczenie.

Spalanie węgla w piecach z rusztem stałym jest źródłem emisji dużej ilości szkodliwych zanieczyszczeń powietrza (substancje smołowe, benzo(a)piren, sadza, pył itd.). Można ją zmniejszyć, dodając do węgla quasi-katalizator (np. Palsad), w sposób bezpośredni, pośredni lub w brykietach węglowych. Skuteczność redukcji powstających zanieczyszczeń, przy odpowiednich dawkach i sposobach dozowania quasi-katalizatora, może przekroczyć 90%. Do oceny efektywności proponowanej technologii może być wykorzystana metoda wizualnej oceny stopnia dymienia (zaczernienia) spalin odlotowych.

Słowa kluczowe: spalanie węgla, emisja zanieczyszczeń, redukcja emisji, quasi-katalizator, metoda wizualnej oceny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_68.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hilse, Danuta, et al. "Quasi-katalityczna redukcja zanieczyszczeń w spalinach odlotowych z kotłów z rusztem stałym." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #68.
APA Danuta Hilse, Jan Kapała, Namejs Zeltinsh (2011). Quasi-katalityczna redukcja zanieczyszczeń w spalinach odlotowych z kotłów z rusztem stałym. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #68
ISO 690 HILSE, Danuta, KAPAłA, Jan, ZELTINSH, Namejs. Quasi-katalityczna redukcja zanieczyszczeń w spalinach odlotowych z kotłów z rusztem stałym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #68.
Adres do korespondencji:
Danuta Hilse
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: jkapala@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011