Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Klaudiusz Grübel, Alicja Machnicka
Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny
Streszczenie.

Dezintegracja mikrofalowa osadu czynnego powoduje uwolnienie materii organicznej z fazy stałej do fazy ciekłej. Proces ten skutkuje wzrostem wartości ChZT w cieczy mniej więcej o 1200 mg O2 na 1 dm3 i stężenia protein mniej więcej o 500 mg/dm3. Promieniowanie mikrofalowe korzystnie wpływa również na zmniejszenie indeksu objętościowego osadu (IOO) z wartości 195 do 54 cm3/g s.m. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż zastosowanie fali elektromagnetycznej może stać się nową, korzystną metodą pozwalającą na udoskonalenie procesów oczyszczania ścieków i przeróbki powstających osadów ściekowych.

Słowa kluczowe: osad czynny, dezintegracja mikrofalowa, ChZT, indeks objętościowy osadu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grübel, Klaudiusz, and Alicja Machnicka. "Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #67.
APA Klaudiusz Grübel, Alicja Machnicka (2011). Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #67
ISO 690 GRüBEL, Klaudiusz, MACHNICKA, Alicja. Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #67.
Adres do korespondencji:
Klaudiusz Grübel
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humani¬styczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: kgrubel@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011