Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Włodzimierz Ciesielczyk, Anita Kamińska, Joanna Skoneczna
Efektywne suszenie fluidalne rozdrobnionej biomasy drzewnej
Streszczenie.

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający uzyskanie warstwy o właściwościach pośrednich między klasycznym złożem fluidalnym, złożem fontannowym i wirowym.

Słowa kluczowe: biomasa, suszenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_66.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciesielczyk, Włodzimierz, et al. "Efektywne suszenie fluidalne rozdrobnionej biomasy drzewnej." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #66.
APA Włodzimierz Ciesielczyk, Anita Kamińska, Joanna Skoneczna (2011). Efektywne suszenie fluidalne rozdrobnionej biomasy drzewnej. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #66
ISO 690 CIESIELCZYK, Włodzimierz, KAMIńSKA, Anita, SKONECZNA, Joanna. Efektywne suszenie fluidalne rozdrobnionej biomasy drzewnej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #66.
Adres do korespondencji:
Włodzimierz Ciesielczyk
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Poland
e-mail: wlodek@indy.chemia.pk.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011