Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Damian Chmura, Paweł Nejfeld, Marta Borowska, Magdalena Mazur, Dominika Sroka, Anna Waligóra, Aleksandra Sikora
Penetracja siedlisk Kotliny Oświęcimskiej i jej otoczenia przez inwazyjne gatunki z rodzaju Reynoutria
Streszczenie.

Gatunki azjatyckiego pochodzenia z rodzaju rdestowiec Reynoutria należą do najbardziej inwazyjnych i niebezpiecznych roślin dla rodzimych gatunków w Polsce. Celem badań było określenie różnic w rozmieszczeniu i zasobów dwóch gatunków rdestowców R. japonica i R. sachalinensis w sześciu miastach Kotliny Oświęcimskiej i jej okolicach: Andrychów, Bielsko-Biała, Oświęcim, Pszczyna, Skoczów i Tychy. Na stanowisku danego gatunku notowano m.in.: typ siedliska, powierzchnię, liczbę ramet, wysokość kępy, średnią grubość ramety. Łącznie stwierdzono występowanie 269 stanowisk w tym tylko 4 stanowiska R. sachalinensis. Najwięcej populacji R. japonica zaobserwowano w Pszczynie – 104, a najmniej w Oświęcimiu – 21. Ponad 50% wszystkich stanowisk rdestowców to siedliska ruderalne w miastach Bielsko-Biała, Tychy i Pszczyna. Badania ujawniły, że różnice w użytkowaniu terenu i strukturze przestrzennej miast wpływają na rozmieszczenie, inwazyjność i cechy populacji badanych gatunków.

 

Słowa kluczowe: Reynoutria japonica, kenofity, inwazje biologiczne, ekologia miasta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_54.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmura, Damian, et al. "Penetracja siedlisk Kotliny Oświęcimskiej i jej otoczenia przez inwazyjne gatunki z rodzaju Reynoutria." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #54.
APA Damian Chmura, Paweł Nejfeld, Marta Borowska, Magdalena Mazur, Dominika Sroka, Anna Waligóra, Aleksandra Sikora (2011). Penetracja siedlisk Kotliny Oświęcimskiej i jej otoczenia przez inwazyjne gatunki z rodzaju Reynoutria. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #54
ISO 690 CHMURA, Damian, et al. Penetracja siedlisk Kotliny Oświęcimskiej i jej otoczenia przez inwazyjne gatunki z rodzaju Reynoutria. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #54.
Adres do korespondencji:
Damian Chmura
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: dchmura@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011