Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Bohdziewicz, Mariusz Kuglarz, Bożena Mrowiec
Intensyfikacja fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez wprowadzenie kosubstratu w formie bioodpadów komunalnych
Streszczenie.

Celem badań przedstawionych w artykule była intensyfikacja produkcji biogazu generowanego w procesie mezofilowej fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez dodanie kosubstratu w formie selektywnie zbieranych bioodpadów komunalnych. Podjęto próby ustalenia najkorzystniejszego udziału bioodpadów komunalnych we wsadzie fermentatora zapewniającego stabilność procesu oraz nie wpływającego znacząco na pogorszenie właściwości odwadniających biomasy przefermentowanej. Stwierdzono, iż najkorzystniejszy udział bioodpadów komunalnych wyniósł 30% s.m., co stanowi około 10% objętościowego wsadu fermentatora. Dla najkorzystniejszej mieszaniny kofermentacyjnej uzyskano około 35% wzrost sumarycznej produkcji biogazu w porównaniu z fermentacją gnojowicy bez dodatku kosubstratu.

Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, kofermentacja, biogaz, odchody zwierzęce, gnojowica świńska, bioodpady komunalne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bohdziewicz, Jolanta, et al. "Intensyfikacja fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez wprowadzenie kosubstratu w formie bioodpadów komunalnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #53.
APA Jolanta Bohdziewicz1, Mariusz Kuglarz2, Bożena Mrowiec2 (2011). Intensyfikacja fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez wprowadzenie kosubstratu w formie bioodpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #53
ISO 690 BOHDZIEWICZ, Jolanta, KUGLARZ, Mariusz, MROWIEC, Bożena. Intensyfikacja fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez wprowadzenie kosubstratu w formie bioodpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #53.
Adres do korespondencji:
Jolanta Bohdziewicz
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mkuglarz@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011