Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dominika Bielec
Lichenoindykacja Bielska-Białej – syntetyczne strefy porostowe
Streszczenie.

Na obszarze Bielska-Białej prowadzono biomonitoring oraz badania wpływu antropopresji na porosty epifityczne. Analizowano obecność i kondycję porostów epifitycznych, zastosowano także transplantację plech porostu Hypogymnia physodes, które poddano analizom chemicznym, fitochemicznym oraz mikroskopowym. Badania florystyczne nadrzewnej lichenobioty wykazały różnice w rozmieszczeniu porostów, kompozycji gatunków oraz ich żywotności. Wykreślono strefy lichenoindykacyjne, które miały charakter wyspowy i nie stwierdzono „pustyni porostowej”. Również wyniki chemicznych, fitochemicznych i biologicznych analiz transplantantów potwierdziły zróżnicowanie warunków życia porostów w czasie i przestrzeni. Koncentracja badanych pierwiastków w plechach po ekspozycji wzrosła od kilku do kilkuset procent. Stwierdzono także znacznie bardziej negatywne zmiany w zdrowotności plech oraz w stosunkach barwników fotosyntetycznych. Podobieństwa w wynikach badań zastosowanych metod potwierdziły analizy statystyczne. Układ stref wegetacji porostów odzwierciedlał sposób użytkowania miasta i stopień antropopresji: najmniej korzystne warunki życia porostów odnotowano w centrum miasta i w części przemysłowej, natomiast południowe, lesiste rejony podgórskie wykazały najbardziej korzystne oddziaływanie na lichenobiotę miasta. Zestawienie wszystkich metod pozwoliło stworzyć syntetyczne strefy lichenoindykacyjne.

Słowa kluczowe: lichenoindykacja, biomonitoring, strefy lichenoindykacyjne, porosty epifityczne, Hypogymnia physodes, Bielsko-Biała
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_52.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bielec, Dominika. "Lichenoindykacja Bielska-Białej – syntetyczne strefy porostowe." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #52.
APA Dominika Bielec (2011). Lichenoindykacja Bielska-Białej – syntetyczne strefy porostowe. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #52
ISO 690 BIELEC, Dominika. Lichenoindykacja Bielska-Białej – syntetyczne strefy porostowe. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #52.
Adres do korespondencji:
Dominika Bielec
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: dbielec@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011