Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Strzelczyk
Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań redukcji stężeń i ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych. Celem pracy było określenie efektywności biologicznego oczyszczania ścieków wiejskich i stopnia zanieczyszczenia wód przy rolniczej utylizacji ścieków wiejskich. Badania prowadzono w lizymetrach, stosując dwa gatunki roślin energetycznych: miskanta olbrzymiego (Miscantus giganteus) oraz ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) w dwóch wariantach nawożenia. Badania wykazały dużą skuteczność oczyszczania, wyrażoną redukcją tlenowych wskaźników zanieczyszczeń podczas biologicznego oczyszczania ścieków w środowisku glebowo-roś­linnym, przy jednoczesnej produkcji biomasy na cele energetyczne. Redukcja ładunku zanieczyszczeń wyrażona w BZT5 wahała się od 84,9 do 99,6%, a w wypadku ChZT od 64,1 do 98,0%.

Słowa kluczowe: ścieki, skuteczność oczyszczania, rośliny energetyczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strzelczyk, Maria. "Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #49.
APA Maria Strzelczyk (2011). Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #49
ISO 690 STRZELCZYK, Maria. Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #49.
Adres do korespondencji:
Maria Strzelczyk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Dolnośląski Ośrodek Badawczy
ul. Berlinga 7
51-209 Wrocław
Poland
e-mail: mst@dob-imuz.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011