Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Krystyna Trzepla-Nabaglo
Skład pierwiastkowy i źródła emisji pyłu PM2,5 w trzech miastach Śląska: Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach
Streszczenie.

Celem pracy było wyznaczenie składu pierwiastkowego drobnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz wykorzystanie wyników do identyfikacji prawdopodobnych źródeł emisji pyłu drobnego we Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach. Zebrane próbki PM2,5 poddano analizie pierwiastkowej, wykorzystując techniki EDXRF i PESA. Źródła emisji pyłu PM2,5 we wszystkich lokalizacjach zidentyfikowano, stosując analizę składowych głównych PCA. Wykorzystując wielokrotną regresję liniową MLRA, określono średnie udziały poszczególnych kategorii źródeł emisji pyłu drobnego w stężeniach PM2,5 w powietrzu na badanych obszarach. Największy udział w kształtowaniu stężeń PM2,5 (78% w Katowicach, 66% we Wrocławiu i 36% w Zabrzu) miały źródła emisji pyłu ze spalania (paliw kopalnych, biomasy, odpadów) w paleniskach domowych i paliw płynnych w silnikach samochodowych. Pozostałe zidentyfikowane źródła były charakterystyczne dla punktu pomiarowego.

Słowa kluczowe: pył zawieszony, PM2,5, skład pierwiastkowy, metale ciężkie, źródła emisji, PCA, MLRA, EDXRF
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rogula-Kozłowska, Wioletta, et al. "Skład pierwiastkowy i źródła emisji pyłu PM2,5 w trzech miastach Śląska: Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #45.
APA Wioletta Rogula-Kozłowska1, Krzysztof Klejnowski1, Anna Zwoździak2, Izabela Sówka2, Krystyna Trzepla-Nabaglo3 (2011). Skład pierwiastkowy i źródła emisji pyłu PM2,5 w trzech miastach Śląska: Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #45
ISO 690 ROGULA-KOZłOWSKA, Wioletta, et al. Skład pierwiastkowy i źródła emisji pyłu PM2,5 w trzech miastach Śląska: Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #45.
Adres do korespondencji:
Wioletta Rogula-Kozłowska
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
ul. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Poland
e-mail: wioletta@ipis.zabrze.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011