Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariola Rajca
Usuwanie zanieczyszczeń z wód za pomocą układów zintegrowanych połączonych z filtracją membranową
Streszczenie.

W pracy przedstawiono badania oczyszczania wód z zastosowaniem zintegrowanych procesów obejmujących fotokatalizę, wymianę jonową (MIEX®DOC) i ultrafiltrację (UF). W procesie fotokatalizy określono wpływ czasu naświetlania (0,5-3 h) oraz dawki katalizatora (0,25-0,75 g TiO2 na 1 dm3) na degradację naturalnych związków organicznych (NOM) w wodzie. W procesie MIEX®DOC badano wpływ dawki (5, 10 cm3/dm3) żywicy jonowymiennej (MIEX®) na zmianę właściwości transportowych membrany ultrafiltracyjnej i jakość oczyszczonej wody. Stwierdzono, że zastosowanie zintegrowanych procesów fotokataliza-UF oraz MIEX®DOC-UF prowadzi do uzyskania wysokiej jakości wody oczyszczonej przy jednoczesnym ograniczeniu powlekania/blokowania powierzchni i porów membran UF. W obu wypadkach membrana ultrafiltracyjna doczyszczała wodę, obniżając jej barwę, absorbancję UV254 i stężenie rozpuszczonego węgla organicznego, a jednostkowy proces ultrafiltracji był mało efektywny w odniesieniu do usuwanych zanieczyszczeń oraz występował duży spadek objętościowego strumienia permeatu.

Słowa kluczowe: fotokataliza, proces MIEX®DOC, ultrafiltracja, oczyszczanie wody
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rajca, Mariola. "Usuwanie zanieczyszczeń z wód za pomocą układów zintegrowanych połączonych z filtracją membranową." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #44.
APA Mariola Rajca (2011). Usuwanie zanieczyszczeń z wód za pomocą układów zintegrowanych połączonych z filtracją membranową. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #44
ISO 690 RAJCA, Mariola. Usuwanie zanieczyszczeń z wód za pomocą układów zintegrowanych połączonych z filtracją membranową. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #44.
Adres do korespondencji:
Mariola Rajca
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
Poland
e-mail: Mariola.Rajca@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011