Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Lach, Ewa Ociepa, Ewa Okoniewska
Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr(VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych WG-12 i F-300
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki adsorpcji chromu(III) występującego w roztworach wodnych w formie kationu, a także Cr(VI) występującego w postaci anionu chromianowego(VI), wodorochromianowego(VI) lub dichromianowego(VI), na węglach aktywnych WG-12 i F-300. Proces ten był prowadzony z roztworów jedno- oraz dwuskładnikowych, zawierających dodatkowo kationy ołowiu, kadmu, niklu, miedzi lub cynku. W adsorpcji kationów najczęstszym mechanizmem jest wymiana jonowa, ale usuwanie jonów może odbywać się również poprzez powstawanie kompleksów powierzchniowych i jest związane z możliwością istnienia procesów redukcji, utleniania oraz wytrącania się w porach nierozpuszczalnych związków. Proces adsorpcji jest jeszcze bardziej skomplikowany, jeśli usuwanie kationu lub anionu odbywa się z roztworów wieloskładnikowych, w których występują jony konkurencyjne. W sorpcji Cr(III) obecność
w roztworze wszystkich badanych kationów powoduje obniżenie efektów sorpcji, przy czym najmniejszy wpływ na to zjawisko ma jon Cd(II). W większości przypadków również podczas sorpcji Cr(VI) z roztworów zawierających dodatkowo kation innego metalu ciężkiego zaobserwowano obniżenie pojemności sorpcyjnych w stosunku do badanego anionu.

Słowa kluczowe: węgiel aktywny, adsorpcja, metale ciężkie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lach, Joanna, et al. "Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr(VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych WG-12 i F-300." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #39.
APA Joanna Lach, Ewa Ociepa, Ewa Okoniewska (2011). Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr(VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych WG-12 i F-300. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #39
ISO 690 LACH, Joanna, OCIEPA, Ewa, OKONIEWSKA, Ewa. Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr(VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych WG-12 i F-300. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #39.
Adres do korespondencji:
Joanna Lach
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowska
ul. Brzeźnicka 60 a
42-200 Częstochowa
Poland

e-mail: jlach@is.pcz.czest.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011