Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta Bohdziewicz
Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości usuwania mieszaniny kwasów halogenooctowych z uzdatnianej wody w reaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
W procesie immobilizacji jako nośników używano poliakrylonitrylowych membran płaskich, modyfikowanych wodzianem hydrazyny i aldehydem glutarowym. Nadawą w procesie biodegradacji był wodny roztwór mieszaniny pięciu HAA o stężeniu 1 mg/dm3 każdego z nich. Po 6 h trwania procesu z zastosowaniem optymalnych, wyznaczonych eksperymentalnie parametrów operacyjnych całkowicie usunięto wszystkie kwasy.

Słowa kluczowe: kwasy halogenooctowe, immobilizacja, biodegradacja, enzymatyczne membrany ultrafiltracyjne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Małgorzata, et al. "Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #37.
APA Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta Bohdziewicz (2011). Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #37
ISO 690 KOWALSKA, Małgorzata, DUDZIAK, Mariusz, BOHDZIEWICZ, Jolanta. Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #37.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Kowalska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
Poland
e-mail: malgorzata.kowalska@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011