Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

January Bień, Marcin Milczarek, Jolanta Sobik-Szołtysek, Tomasz Okwiet
Optymalizacja fazy termofilowej w procesie współkompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę optymalizacji fazy termofilowej w procesie kompostowania komunalnych osadów ściekowych, osadów z przemysłu mięsnego i organicznej frakcji odpadów komunalnych. Przeprowadzono sześć prób, w których zmiennymi były zawartość i rodzaj osadów ściekowych oraz ilość odpadów zielonych. Analizowano temperaturę procesu, gazy procesowe (CO2 i O2), obecność bakterii Salmonella Sp. oraz żywych jaj Ascaris, Trichuris i Toxocara przed i po procesie. Rezultaty potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia, że podstawowym parametrem regulującym wysokość temperatury i czasu jej trwania jest udział wagowy odpadów zielonych. Optymalnym składem mieszanin, zapewniającym odpowiedni stopień higienizacji uzyskanego kompostu jest zastosowanie udziałów wagowych: 20% – osady ściekowe, 40% – odpady zielone, 30% – organiczna frakcja odpadów komunalnych, 10% – materiał strukturotwórczy w postaci trocin.

Słowa kluczowe: kompost, osad ściekowy, przemysł mięsny, nawóz organiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bień, January, et al. "Optymalizacja fazy termofilowej w procesie współkompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #33.
APA January Bień, Marcin Milczarek, Jolanta Sobik-Szołtysek, Tomasz Okwiet (2011). Optymalizacja fazy termofilowej w procesie współkompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #33
ISO 690 BIEń, January, et al. Optymalizacja fazy termofilowej w procesie współkompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #33.
Adres do korespondencji:
January Bień
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowska
ul. Brzeźnicka 60 a
42-200 Częstochowa
Poland
e-mail: mmilczarek@is.pcz.czest.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011