Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Łukasz Krawczyk, Małgorzata Budych, Łukasz Chrzanowski, Agnieszka Drożdżyńska, Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Artur Szwengiel, Katarzyna Czaczyk, Paweł Cyplik
Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wpływu wstępnej obróbki osadu czynnego nadmiernego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Osad ściekowy był poddawany obróbce poprzez: A – działanie wysokiej temperatury (121°C, 30 min), homogenizację i wstępną hydrolizę poprzez dodatek bakterii Bacillus subtilis, B – działanie wysokiej temperatury (121°C, 30 min) i homogenizację, C – działanie wysokiej temperatury i zaszczepienie bakteriami B. subtilis, D – działanie wysokiej temperatury (121°C, 30 min). Proces prowadzono w układzie z rozdziałem procesu hydrolizy i fermentacji przez 35 dni w temperaturze 36°C ±1°C. Oznaczano aktywności enzymatyczne: amylolityczną, celulolityczną, lipolityczną i proteolityczną. Pomiar zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) wykazał największą zawartość kwasu octowego (4,3 g·dm-3) i bursztynowego (0,1 g·dm-3). Zaobserwowano spadek ilości azotu i węgla ogólnego w trakcie trwania doświadczenia, przy wzroście stosunku C:N z 8:1 do 10:1. Największą wydajność metanu uzyskano w wariancie A.

 

Słowa kluczowe: aktywności enzymatyczne, biogaz, fermentacja metanowa, lotne kwasy tłuszczowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krawczyk, Łukasz, et al. "Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #28.
APA Łukasz Krawczyk, Małgorzata Budych, Łukasz Chrzanowski, Agnieszka Drożdżyńska, Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Artur Szwengiel, Katarzyna Czaczyk, Paweł Cyplik (2011). Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #28
ISO 690 KRAWCZYK, Łukasz, et al. Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #28.
Adres do korespondencji:
Łukasz Krawczyk
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: pcyplik@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 18.04.2011