Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek
Wpływ wybranych czynników pozażywieniowych na poziom mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników pozażywieniowych na zawartość mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Wykazano, że grupa laktacyjna, faza laktacji oraz rzeczywista dobowa wydajność mleka nie wpływają istotnie pod względem statystycznym na zawartość mocznika w mleku badanych krów. Stwierdzono istotną pod względem statystycznym zależność między zawartością mocznika
w mleku a liczbą elementów komórkowych (przy p ≤ 0,01) i grupą genetyczną zwierząt (przy p ≤ 0,05). Największą zawartością mocznika charakteryzowało się mleko zawierające najmniejszą liczbę komórek somatycznych oraz pochodzące od krów o największym udziale (> 87,5%) genów bydła hf w genotypie.

Słowa kluczowe: bydło, rasa polska holsztyńsko-fryzyjska, mleko, mocznik
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "The effect of some non-nutritional factors on urea level in milk of Polish holstein-friesian cows." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #27.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek (2011). The effect of some non-nutritional factors on urea level in milk of Polish holstein-friesian cows. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #27
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, ANTKOWIAK, Ireneusz, SKRZYPEK, Ryszard. The effect of some non-nutritional factors on urea level in milk of Polish holstein-friesian cows. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #27.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań
Poland
e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.04.2011