Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Maciejewski, Katarzyna Rębarz
Skuteczność działania wybranych preparatów stosowanych w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka
Streszczenie.

W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2007-2008 badano wpływ skuteczności działania preparatów Gwarant 500 SC i Bravo 500 SC przeciwko alternariozie i zarazie ziemniaka. Oba badane preparaty ograniczały występowanie chorób i żaden z nich nie miał istotnego wpływu na uzyskany plon bulw, jego strukturę i zawartość skrobi.

Słowa kluczowe: ziemniaki, środki ochrony roślin – fungicydy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maciejewski, Tomasz, and Katarzyna Rębarz. "Skuteczność działania wybranych preparatów stosowanych w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #24.
APA Tomasz Maciejewski, Katarzyna Rębarz (2011). Skuteczność działania wybranych preparatów stosowanych w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #24
ISO 690 MACIEJEWSKI, Tomasz, RęBARZ, Katarzyna. Skuteczność działania wybranych preparatów stosowanych w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #24.
Adres do korespondencji:
Tomasz Maciejewski
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: tmac@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2011