Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aneta Sławińska, Janusz Kalbarczyk
Wpływ składu podłoża na wzrost grzybni szczepu PB6 boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer)
Streszczenie.

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu różnych materiałów organicznych o charakterze ligninocelulozowym na szybkość przerastania grzybni szczepu PB6 Pleurotus ostreatus. Sporządzono 21 kombinacji podłoży z różnym udziałem substratów ligninocelulozowych. Komponenty, z których przygotowano podłoża, stanowiły odpady przemysłu drzewnego, rolniczego i spożywczego. Najlepsze dla wzrostu grzybni P. ostreatus PB6 okazały się podłoża wieloskładnikowe z grupy D: D5 i D6. Po 14 dniach inkubacji grubość podłoża D5 przerośnięta przez grzybnię boczniaka wynosiła 91,6 mm, podłoża zaś D6 87,6 mm. Najwolniejsze tempo wzrostu grzybni stwierdzono na podłożu B1 (39,1 mm), składającym się w 80% z wytłoków z jabłek i w 20% ze słomy pszennej.

Słowa kluczowe: Pleurotus ostreatus, odpady ligninocelulozowe, wzrost grzybni
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_16.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sławińska, Aneta, and Janusz Kalbarczyk. "Wpływ składu podłoża na wzrost grzybni szczepu PB6 boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer)." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #16.
APA Aneta Sławińska, Janusz Kalbarczyk (2011). Wpływ składu podłoża na wzrost grzybni szczepu PB6 boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer). Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #16
ISO 690 SłAWIńSKA, Aneta, KALBARCZYK, Janusz. Wpływ składu podłoża na wzrost grzybni szczepu PB6 boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #16.
Adres do korespondencji:
Aneta Sławińska
Katedra Technologii Owoców
Warzyw i Grzybów
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-750 Lublin
Poland
e-mail: aneta.slawinska@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 22.02.2011