Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach
Streszczenie.

Celem podjętych badań była weryfikacja hipotezy, że projektantem parku krajobrazowego w Owińskach był znany dziewiętnastowieczny architekt krajobrazu Peter Joseph Lenné (1789-1866). W toku badań przestudiowano źródła pisane i materiały kartograficzne przedstawiające park w Owińskach, następnie przeprowadzono analizę kompozycyjną tego założenia ogrodowego, a jej wyniki porównano z warsztatem planistycznym Lennégo. Stwierdzono, że nie ma bezpośrednich dowodów świadczących o udziale Lennégo w projektowaniu parku w Owińskach, mimo że kompozycja ogrodowa wykazuje pewne analogie do innych realizacji tego projektanta. Zachowane dokumenty kartograficzne wykazały, że układ krajobrazowy powszechnie przypisywany temu twórcy został zrealizowany dopiero w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie już po śmierci Lennégo.

 

Słowa kluczowe: Peter Joseph Lenné, Karl Friedrich Schinkel, Owińska, park krajobrazowy, ogród zabytkowy, rewaloryzacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łukasik, Bożena, and Agnieszka Targońska. "Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #15.
APA Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska (2011). Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #15
ISO 690 ŁUKASIK, Bożena, TARGOńSKA, Agnieszka. Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #15.
Adres do korespondencji:
Bożena Łukasik
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzstep@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.02.2011