Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 3

Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 3, 15
w języku pl 
Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 16
w języku pl 
Aneta Sławińska, Janusz Kalbarczyk
Wpływ składu podłoża na wzrost grzybni szczepu PB6 boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer)
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 17
w języku pl 
Krystyna Krysztofiak, Agnieszka Bilska
Zasady znakowania produktów spożywczych
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 18
w języku pl 
Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Rożnowski
Wpływ oddziaływania pola mikrofalowego na zmiany barwy maltodekstryn o różnym stopniu scukrzenia
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 19
w języku pl 
Jan Pyrcz, Krzysztof Pietrończyk, Bożena Danyluk, Ryszard Kowalski, Agnieszka Bilska
Wpływ wybranych emulgatorów oraz rodzaju obróbki termicznej na stabilność frakcji lipidowej wędlin podrobowych typu „pasztetowa”
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 20
w języku pl 
Andrzej Tyburcy
Wybrane sposoby ograniczenia zawartości tłuszczu w produktach panierowanych
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 21
w języku pl 
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski
Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 22
w języku pl 
Roman Jaszczak, Grzegorz Rączka, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski
Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 23
w języku en 
Mirosław M. Michalski
Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej – legislacja i bezpieczeństwo żywnościowe
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 24
w języku pl 
Tomasz Maciejewski, Katarzyna Rębarz
Skuteczność działania wybranych preparatów stosowanych w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 25
w języku pl 
Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 26
w języku en 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek
Wstępne obserwacje nad zachowaniem się bydła ras limousine i highland
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 27
w języku en 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek
Wpływ wybranych czynników pozażywieniowych na poziom mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 28
w języku pl 
Łukasz Krawczyk, Małgorzata Budych, Łukasz Chrzanowski, Agnieszka Drożdżyńska, Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Artur Szwengiel, Katarzyna Czaczyk, Paweł Cyplik
Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 29
w języku pl 
Leszek Babiński
Badanie skuteczności konserwacji archeologicznego drewna sosny o małym skurczu poprzecznym i dużym skurczu wzdłużnym
2011 Tom 5 Zeszyt 3, 30
w języku en 
Johannes A.M. van Arendonk
Hodowla zwierząt wobec wyzwań przyszłości

Znaleziono 16 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml