Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Barbara Stachowiak, Paweł Cyplik, Agnieszka Wolna-Maruwka
Zastosowanie szczepu Bacillus globisporus wyizolowanego z kompostów z odpadów tłuszczowych w ochronie roślin
Streszczenie.

Badania dotyczyły wpływu hodowli szczepów Bacillus globisporus, jak również otrzymanego supernatantu, na wzrost wybranych patogenów roślinnych: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Cladosporium spp., Trichothecium roseum, Fusarium oxysporum, F. solani, Trichoderma viride, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium dahliae. Największą aktywność fungistatyczną hodowli bakteryjnej stwierdzono wobec R. solani, S. sclerotiorum, B. cinerea i T. roseum, a supernatantu – wobec R. solani i S. sclerotiorum. Na poziomie tego samego stężenia aktywność fungistatyczna hodowli B. globisporus okazała się silniejsza niż supernatantu. W doświadczeniu stwierdzono brak istotnego wpływu stosowanego stężenia hodowli bakteryjnej w podłożu na wzrost następujących patogenów: Cladosporium spp., V. dahliae, Trichoderma viride i A. alternata zarówno po siedmiu, jak i 10 dniach hodowli. W przypadku supernatantu taką sytuację obserwowano jedynie u F. oxysporum po siedmiu dniach hodowli.

 

Słowa kluczowe: Bacillus globisporus, ochrona roślin, aktywność biologiczna, patogeny roślinne
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piotrowska-Cyplik, Agnieszka, et al. "The application of Bacillus globisporus strain isolated from composts of fat wastes in plant protection." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #8.
APA Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Barbara Stachowiak, Paweł Cyplik, Agnieszka Wolna-Maruwka (2011). The application of Bacillus globisporus strain isolated from composts of fat wastes in plant protection. Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #8
ISO 690 PIOTROWSKA-CYPLIK, Agnieszka, et al. The application of Bacillus globisporus strain isolated from composts of fat wastes in plant protection. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #8.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Piotrowska-Cyplik
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: apio@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.12.2010