Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 2

Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 2, 6
w języku pl 
Romualda Danków, Jan Pikul
Przydatność technologiczna mleka koziego do przetwórstwa
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 7
w języku pl 
Romualda Danków, Jan Pikul
Przydatność technologiczna mleka owczego do przetwórstwa
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 8
w języku en 
Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Barbara Stachowiak, Paweł Cyplik, Agnieszka Wolna-Maruwka
Zastosowanie szczepu Bacillus globisporus wyizolowanego z kompostów z odpadów tłuszczowych w ochronie roślin
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 9
w języku pl 
Barbara Sawicka, Piotr Barbaś, Maria Dąbek-Gad
Problem zachwaszczenia w warunkach stosowania bioregulatorów wzrostu i nawożenia dolistnego w uprawie ziemniaka
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 10
w języku pl 
Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Alicja Szabelska
Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.)
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 11
w języku pl 
Jarosław Korus
Wpływ napromieniania suchych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) promieniami gamma na zawartość polifenoli oraz aktywność antyrodnikową
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 12
w języku pl 
Anna Sip, Michał Więckowicz, Justyna Jarka, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Włodzimierz Grajek
Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 13
w języku pl 
Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska
Produktywność azotu w uprawie pszenicy twardej jarej (Triticum durum Desf.)
2011 Tom 5 Zeszyt 2, 14
w języku pl 
Jerzy Kupiec
Kształtowanie się salda i struktura bilansu azotu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych

Znaleziono 9 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml