Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 1

Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 1, 1
w języku en 
Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Marzanna Hęś, Anna Jędrusek-Golińska
Wpływ zastosowania preparatów białkowych i celulozowych jako nośników soli jodu na stabilność tiaminy w potrawach mięsnych
2011 Tom 5 Zeszyt 1, 2
w języku pl 
Hanna Sulewska, Józef Adamczyk, Dariusz Rejek
Ocena plonowania nowych mieszańców kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) hodowli Smolice
2011 Tom 5 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Beata Janowska
Wpływ fluropirymidolu i benzyloadeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach
2011 Tom 5 Zeszyt 1, 4
w języku en 
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Wzrost trzech podkładek generatywnych w szkółce o
2011 Tom 5 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Barbara Sawicka, Piotr Barbaś
Zależność jakości frytek od składu chemicznego bulw ziemniaka w ekologicznym i integrowanym systemie uprawy

Znaleziono 5 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml