Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Michałkiewicz, Beata Mądrecka, Tomasz Dysarz, Tomasz Joniak, Elżbieta Szeląg-Wasielewska
Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty
Streszczenie.

Wiosną i latem 2010 r. analizowano stopień zanieczyszczenia rzeki Warty na 3 stanowiskach, zlokalizowanych na odcinku rzeki przepływającym przez miasto Poznań (12,28 km). Badania obejmowały 16 oznaczeń fizykochemicznych (np. pH, przewodnictwo, koncentracja azotu, fosforu, stężenie tlenu, BZT5), 8 biologicznych (np. liczebność bakterii heterotroficznych, miano coli, chlorofil a, skład planktonu) i hydrologiczne. Wszystkie oznaczenia wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką według Polskich Norm oraz Standard Methods (1999). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wraz z przepływem wody przez Poznań obserwuje się wzrost zanieczyszczenia rzeki Warty. Duży wpływ na jakość wody mają dopływy zanieczyszczeń punktowych i obszarowych. Bakteriologiczna analiza sanitarna wody wskazuje na intensywny dopływ ścieków fekalnych. Koncentracje chlorofilu a, sucha masa sestonu i obecność Cyanobacteria w fitoplanktonie świadczą o eutrofizacji rzeki.

Słowa kluczowe: rzeka Warta, zanieczyszczenie, monitoring, mikroorganizmy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michałkiewicz, Michał, et al. "Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #89.
APA Michał Michałkiewicz1, Beata Mądrecka1, Tomasz Dysarz2, Tomasz Joniak3, Elżbieta Szeląg-Wasielewska3 (2011). Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #89
ISO 690 MICHAłKIEWICZ, Michał, et al. Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #89.
Adres do korespondencji:
Michał Michałkiewicz
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3 A
60-965 Poznań
Poland
e-mail: Michal.Michalkiewicz@put.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011