Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jean Diatta, Maria Biber, Katarzyna Przygocka-Cyna, Remigiusz Łukowiak
Zastosowanie współczynników transferu gleba-roślina i wskaźników skażenia roślin do oceny stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi rekreacyjnego parku Marcinkowskiego (Poznań)
Streszczenie.

Badania przeprowadzono w parku rekreacyjnym im. Karola Marcinkowskiego (około 9,4 ha powierzchni; 52,40°N, 16,92°E) w Poznaniu. Próbki gleb (w sumie 36 – 18 z warstwy 0-10 cm i 10-20 cm) i trawy (18) pobrano w październiku 2009 r. Określono takie właściwości, jak skład granulometryczny, zawartość węgla organicznego, pH, przewodność elektrolityczną oraz kationową pojemność wymienną. Pseudocałkowitą zawartość Pb, Cd, Cu i Zn oznaczono przy użyciu 6 mol HCl na 1 dm3, te same metale badano także w próbkach trawy po uprzednim zmineralizowaniu tego materiału. Dane służyły do obliczenia współczynników transferu (TC) gleba – roślina oraz wskaźników skażenia roślin (PPI). Wyniki dotyczące właściwości gleby ujawniły pionową homogeniczność, która potwierdza silny wpływ urbanizacji. Wysoka zawartość iłu i pyłu oraz węgla organicznego były decydującymi czynnikami kształtującymi właściwości buforowe, a te z kolei silnie kontrolował wskaźnik pH (około 7,3). Ilości Cd i Pb odpowiednio przekroczyły 9- i 6-krotnie wartości tła geochemicznego, natomiast dla Cu i Zn – jedynie 3-krot­nie. Występowanie tak względnie wysokich poziomów Cd i Pb mogło być spowodowane wzmożonym ruchem samochodowym w tej strefie miasta. Obliczone współczynniki transferu (TC) oraz wskaźniki skażenia roślin (PPI) były zmienne i ich wartości uszeregowano następująco – dla TC: Cd > Zn > Pb > Cu, natomiast dla PPI: Cd > Pb > Zn > Cu. Spośród wszystkich badanych metali Zn wykazał się największym udziałem w ogólnym zanieczyszczeniu trawy parku Marcinkowskiego. Wpływ Pb i Cd był pośredni.

Słowa kluczowe: Rekreacyjny Park Miejski, metale ciężkie, współczynniki transferu (TC), wskaźnik skażenia rośliny (PPI)
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Diatta, Jean, et al. "Application of soil-plant transfer coefficients and plant pollution indices for evaluating heavy metal contamination within the Marcinkowski’s Recreational Park (Poznań)." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #79.
APA Jean Diatta, Maria Biber, Katarzyna Przygocka-Cyna, Remigiusz Łukowiak (2011). Application of soil-plant transfer coefficients and plant pollution indices for evaluating heavy metal contamination within the Marcinkowski’s Recreational Park (Poznań). Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #79
ISO 690 DIATTA, Jean, et al. Application of soil-plant transfer coefficients and plant pollution indices for evaluating heavy metal contamination within the Marcinkowski’s Recreational Park (Poznań). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #79.
Adres do korespondencji:
Jean Diatta
Department of Agricultural Chemistry and Environmental Biogeochemistry
Poznań University of Life Sciences
ul. Wojska Polskiego 71 F
60-625 Poznań
Poland
e-mail: Jeandiatta63@yahoo.com
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011