Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Sładkowska-Rybka, Marian Sarna
Możliwość poprawy skuteczności odpylania w elektrofiltrze dzięki nierównomiernemu przepływowi spalin
Streszczenie.

Skuteczność odpylania w elektrofiltrze zależy od szeregu czynników: począwszy od parametrów konstrukcyjnych urządzenia, poprzez parametry elektryczne, właściwości odpylanego gazu, po właściwości pyłu zatrzymywanego w urządzeniu. Jednak najważniejszym z punktu widzenia prezentowanej pracy parametrem jest odpowiedni rozkład strumienia spalin w przekroju poprzecznym komory odpylacza. Wpływ konfiguracji pola prędkości gazu na skuteczność elektrofiltru jest znany i badany od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyjaśnienie, jakie rodzaje pól prędkości na wlocie i wylocie elektrofiltru prowadzą do zmniejszenia stężenia zapylenia, było przedmiotem licznych badań teoretycznych i doświadczalnych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki własnych badań symulacyjnych nad wpływem sposobu ukształtowania pola prędkości spalin w komorze elektrofiltru na skuteczność odpylania.

Słowa kluczowe: elektrofiltr, skuteczność odpylania, nierównomierny przepływ spalin, badania symulacyjne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sładkowska-Rybka, Beata, and Marian Sarna. "Możliwość poprawy skuteczności odpylania w elektrofiltrze dzięki nierównomiernemu przepływowi spalin." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #75.
APA Beata Sładkowska-Rybka, Marian Sarna (2011). Możliwość poprawy skuteczności odpylania w elektrofiltrze dzięki nierównomiernemu przepływowi spalin. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #75
ISO 690 SłADKOWSKA-RYBKA, Beata, SARNA, Marian. Możliwość poprawy skuteczności odpylania w elektrofiltrze dzięki nierównomiernemu przepływowi spalin. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #75.
Adres do korespondencji:
Beata Sładkowska-Rybka
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: bsladkowska@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011