Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jadwiga Malkiewicz
Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych
Streszczenie.

W artykule omówiono właściwości mechaniczne i hydrauliczne geowłóknin otrzymanych techniką igłowania mechanicznego dwustronnego oraz ich przydatność jako materiału w konstrukcjach z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych. Wykazano, że geowłókniny otrzymane techniką dwustronnego igłowania mechanicznego wykazują bardzo dobre właściwości hydrauliczne. Geowłókniny wykazujące optymalne parametry do ochrony przed erozją w konstrukcjach z geogabionami przy masach powierzchniowych 300-400 g/m2.

Słowa kluczowe: geotekstylia, geowłókniny, geogabiony, umocnienia przeciwerozyjne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_72.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malkiewicz, Jadwiga. "Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #72.
APA Jadwiga Malkiewicz (2011). Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #72
ISO 690 MALKIEWICZ, Jadwiga. Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #72.
Adres do korespondencji:
Jadwiga Malkiewicz
Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: jmalkiewicz@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011