Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Henryk Klama, Jan Żarnowiec
Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska)
Streszczenie.

W pracy przedstawiono analizę florystyczną i ekologiczną wątrobowców (Marchantiophyta) i mchów (Bryophyta) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”, położonego na terenie Pogórza Śląskiego, w południowej części miasta Bielsko-Biała. Flora wątrobowców liczy 15 gatunków. Należą one do 12 rodzajów, 11 rodzin, sześciu rzędów i dwóch klas. Na większą uwagę zasługują jedynie dwa wątrobowce, tj. Porella cordaeana i Frullania dilatata. Flora mchów liczy 76 taksonów, w tym 74 gatunki i dwie odmiany. Reprezentują one 45 rodzajów, 21 rodzin i osiem rzędów z dwóch klas. Stwierdzono tu jeden gatunek zagrożony w Polsce – Amblystegium radicale – kategoria R (rzadki), ponadto siedem gatunków prawnie chronionych: jeden ściśle chroniony – A. radicale i sześć podlegających ochronie częściowej – Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Dicranum scoparium, Eurhynchium angustirete, E. striatum, Rhytidiadelphus squarrosus.

 

Słowa kluczowe: mszaki, wątrobowce, mchy, gatunki zagrożone, gatunki chronione, Pogórze Śląskie, Bielsko-Biała, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Gościnna Dolina”
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_70.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klama, Henryk, and Jan Żarnowiec. "Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska)." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #70.
APA Henryk Klama, Jan Żarnowiec (2011). Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska). Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #70
ISO 690 KLAMA, Henryk, ŻARNOWIEC, Jan. Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #70.
Adres do korespondencji:
Henryk Klama
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: hklama@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011