Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Borowicz, Maciej Kozak, Marek Madzia
Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego
Streszczenie.

Podstawowym problemem w trakcie budowy hydrologicznych modeli zlewni typu opad-odpływ jest wyznaczenie wartości opadu efektywnego, czyli tego, który poprzez spływ powierzchniowy będzie formował szczytową część fali wezbraniowej. Wśród wielu metod wyznaczania opadu efektywnego duże znaczenie praktyczne zdobyła metoda SCS opracowana przez Soil Conservation Service (Agencja Ochrony Gleb). Metoda ta zyskała szereg zwolenników w Polsce i jest z powodzeniem stosowana w hydrologii inżynierskiej. W metodzie SCS opad podlega podziałowi na opad efektywny i straty, które są uzależnione od rodzaju gleb pokrywających obszar zlewni, sposobu użytkowania terenów w zlewni oraz stanu początkowego nawilżenia zlewni. W praktycznym zastosowaniu omawianego modelu największą trudność stwarza prawidłowe określenie sposobu użytkowania zlewni, które w zależności od przyjętych materiałów źródłowych może charakteryzować się różną szczegółowością i różnorodną klasyfikacją.
W prezentowanej pracy przeanalizowano wpływ różnych metod określania sposobu użytkowania zlewni na wartość wyznaczonego opadu efektywnego. Analiza przeprowadzona na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice wykazała, że do wyznaczenia wartości opadu efektywnego dużo lepszym źródłem informacji o zagospodarowaniu terenu niż tradycyjna analiza ortofotomap jest serwis internetowy Corine Land Cover.

Słowa kluczowe: opad efektywny, maksymalna retencja zlewni, metoda SCS
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borowicz, Ewa, et al. "Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #65.
APA Ewa Borowicz, Maciej Kozak, Marek Madzia (2011). Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #65
ISO 690 BOROWICZ, Ewa, KOZAK, Maciej, MADZIA, Marek. Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #65.
Adres do korespondencji:
Ewa Borowicz
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mkozak@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 16.08.2011