Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Żarnowiec, Adam Stebel
Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat
Streszczenie.

Jeżolist zwyczajny należy obecnie do grupy najrzadszych i najsilniej zagrożonych leśnych mchów epifitycznych w polskiej części Karpat, skąd znany jest łącznie z 62 stanowisk leżących w 30 kwadratach ATMOS. W większości są to jednak stanowiska historyczne, ponieważ od 1990 roku był obserwowany tylko w masywie Babiej Góry i w Bieszczadach. Omawiany takson jest wskaźnikiem dobrze zachowanych górskich lasów bukowych o cechach pierwotnych, gdzie rośnie głównie jako epifit na pniach Fagus sylvatica. W pracy – po raz pierwszy – przedstawiono mapę rozmieszczenia tego gatunku i omówiono jego preferencje ekologiczne oraz zamieszczono pełny wykaz jego stanowisk (w tym 13 nowych). Antitrichia curtipendula na terenie polskich Karpat jest skrajnie zagrożony wyginięciem (kategoria CR).

Słowa kluczowe: zagrożone mchy, epifity, mapa rozmieszczenia, ekologia, Karpaty, Polska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żarnowiec, Jan, and Adam Stebel. "Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #63.
APA Jan Żarnowiec1, Adam Stebel2 (2011). Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #63
ISO 690 ŻARNOWIEC, Jan, STEBEL, Adam. Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #63.
Adres do korespondencji:
Jan Żarnowiec
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: jzarnowiec@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011