Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aneta Zajda, Mariusz Kuglarz, Bożena Mrowiec
Efektywność metanogenezy w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych
Streszczenie.

Celem badań było określenie ilości i jakości pozyskiwanego biogazu w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych. Ponadto, celem było wyznaczenie optymalnego czasu fermentacji mezofilowej i warunków panujących w reaktorze dla uzyskania najlepszych efektów fermentacji metanowej. Badania procesu kofermentacji mieszaniny osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych (zestawionych w stosunku wagowym 4:1) realizowano w warunkach ciągłych dla następujących czasów hydraulicznego zatrzymania w bioreaktorze (HRT): 15, 20, 25, 30 i 35 dni. Najkorzystniejsze warunki prowadzenia współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych w aspekcie ilości i jakości produkowanego biogazu oraz stopnia usunięcia materii organicznej uzyskano dla HRT w zakresie od 20 dni do 30 dni. Dla HRT większego od 15 dni fermentacja metanowa przebiegała w stabilnych warunkach, a osad przefermentowany był dobrze zmineralizowany.

Słowa kluczowe: metanogeneza, kofermentacja, biogaz, biomasa, odpady biodegradowalne, osad ściekowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_62.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zajda, Aneta, et al. "Efektywność metanogenezy w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #62.
APA Aneta Zajda, Mariusz Kuglarz, Bożena Mrowiec (2011). Efektywność metanogenezy w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #62
ISO 690 ZAJDA, Aneta, KUGLARZ, Mariusz, MROWIEC, Bożena. Efektywność metanogenezy w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #62.
Adres do korespondencji:
Aneta Zajda
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humani¬styczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mkuglarz@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011